Afhængighedsskabende medicin

På baggrund af Sundhedsstyrelsen revideret vejledning af 24.6.2019 er der indført følgende principper for udskrivning af alt afhængighedsskabende medicin (beroligende-,sove- og smertestillende medicin)

  • Medicinen udskrives kun ved personligt fremmøde i klinikken.
  • Der udskrives recept til højst 1 måneds forbrug.
  • Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af beroligende medicin eller sovemedicin

Baggrunden er et øget kendskab til bivirkninger og til den aftagende effekt ved længere tids behandling. I øvrigt gøres opmærksom på at ved fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin må man som hovedregel ikke køre bil. Fornyelse af kørekort vil derfor kun undtagelsesvis finde sted. For mere infomations henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning.