Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 tilbydes ikke i almen praksis i sæson 2023/2024

Det betyder, at praktiserende læger i den kommende sæson 2023/2024 modsat de foregående år ikke får nogen rolle i forbindelse med gratis vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19. I stedet kan man blive vaccineret på de regionale vaccinationscentre og hos en privat aktører f.eks. udvalgte apoteker.

I øvrigt henvises der til hjemmesiden hos Sundhedsstyrelsen www.sst.dk for seneste opdatering.

Disse målgrupper vil blive tilbudt vaccination til efteråret – Sundhedsstyrelsen

Gratis Pneumokok-vaccination ophører

Der tilbydes ikke længere gratis vaccination mod pneumokoksygdom. Der tilbydes dog pneumokok-vaccination fortsat efter de særlige regler om klausuleret tilskud til en begrænset gruppe af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. De gældende tilskudsregler kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  Såfremt man tilhører en af målgrupperne anbefales det, at man booker en videokonsultation  hos en af vores sygeplejersker til en vurdering.

TBE-Virus

Der har været øget opmærksomhed vedr. TBE-virus samt vaccination.

Vi støtter os op af Statens Serum Instituts Anbefaling:

“Færdes man jævnligt i et kendt risikoområde uden for stier i vegetation, hvor rådyr, og dermed koncentrationen af flåter med potentiel TBE-smitte er høj, kan man overveje at lade sig vaccinere. Det kan fx være jægere, campere, svampesamlere, orienteringsløbere og skovarbejdere.

SSI vurderer fortsat, at de primære risikoområder i Danmark er på Bornholm og Tisvilde Hegn og omegn.

SSI følger udviklingen i de mulige nye mikrofoci andre steder i Nordsjælland tæt og vil løbende melde evt. udviderede vaccinationsanbefalinger ud.

Det er dog vigtigt at vide, at vaccination heller ikke giver 100 % beskyttelse.

Læs mere på SSI´s hjemmeside .

SSI anbefaler det kun er folk i risikogruppe, der bør lade sig vaccinere, da Danmark kan komme i en situation, hvor vi kan løbe tør for vacciner. 

Voksne i risikogruppe kan vaccineres på enkelte apoteker, hvilket vi henviser til. Såfremt man mener at ens barn (under 16 år) tilhører risikogruppe kan man bestille en tid mhp. yderligere vurdering hos vores sygeplejerske.