Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19.
For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se her:
Grupper for vaccination

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.

Vi finder vores patienter dels ud fra vores kendskab til vores sygeste patienter, dels ud fra de registreringer vi har omkring bl.a. medicin og diagnoser.
Du behøver ikke henvende dig til klinikken for at gøre opmærksom på din sygdom.
Vi kontakter de få patienter direkte for at informere om tilbuddet om vaccination.
Vi har stor forståelse for, at mange af vores patienter er bekymrede for at få COVID-19, og ønsker, at vi henviser dem til tidlig vaccination.
Men vi håber også på jeres forståelse for, at vi som læger er forpligtede til at følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger og prioritere i henhold til deres retningslinjer.

Med venlig hilsen
Lægerne i Agervang

Corona Virus

Mistanke om Coronavirus?

Har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber (≥38 grader), og hoste, eller ondt i halsen eller åndenød, eller har andre symptomer og kliniske fund, der kan give mistanke til 2019-nCoV infektion

Hvad gør jeg?

Ring til klinikken på 45 87 53 33 – du må IKKE komme til fremmøde!
Du kan også ringe til Coronavirus Hotline på tlf: 72 22 74 59 mellem 8.30-15.30.
I weekender eller efter kl. 16 ring til 1813.

Med venlig hilsen
Lægerne i Agervang

Gratis vaccination mod pneumokokker til visse persongrupper.

Hvad er lungebetændelse?

Lungebetændelse (pneumoni) er en infektion i lungevævet. Den kan skyldes enten bakterier, virus eller svampe. Pneumokokker, som er bakterier, er årsag til omkring 30 % af alle lungebetændelser. Lungebetændelse forårsaget af pneumokokker kan godt blive meget alvorlig, specielt hvis man i forvejen er svækket. I nogle tilfælde kan pneumokok lungebetændelse kompliceres af blodforgiftning eller meningitis, som er omfattet af begrebet invasiv pneumokoksygdom (IPS).

IPS, som er en livstruende tilstand, ses overvejende hos spædbørn og ældre (65+), men en række andre personer med kroniske medicinske sygdomme har også en øget risiko for IPS. Vaccination mod pneumokokker. I Danmark anvender vi en vaccine der hedder Pneumovax (PPV23) der dækker 23 forskellige pneumokokserotyper. Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier herunder blodforgiftning og meningitis. Endvidere har den nogen forebyggende effekt over for lungebetændelse, som kan ses som følgesygdomme til influenza og andre virussygdomme. I 2017 var andelen af serotyper, der er dækket af PPV23, 73 % af IPS-tilfælde blandt personer over 64 år. De seneste data viser at PPV23 giver 73 % beskyttelse mod IPS og 33 % mod pneumoni forårsaget af vaccinetyper.

Hvor ofte skal man vaccineres mod pneumokokker?

Effekten af vaccinen aftager over 5 år. Er du tidligere blevet vaccineret mod pneumokokker (PPV23) så bør revaccination tidligst ske efter 6 år.

Hvem tilbydes gratis vaccination?

Vaccinationsprogrammet bliver implementeret over det kommende år. Første fase træder i kraft d. 22. april 2020 og vil omfatte beboere på plejehjem, personer der er fyldt 65 år med kronisk sygdom, fx kronisk lungesygdom, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig pneumoksygdom, fx ved manglende milt, se Tabel 1 ved SSI hjemmeside.
Til efteråret vil gratisordningen blive udvidet. Det er endnu ikke offentliggjort hvilke grupper det drejer sig om.

Hvor og hvornår kan jeg blive vaccineret?

Du kan ringe til klinikken og booke tid til vaccination fra 22 april. Har du svært ved at komme ned i klinikken, kan der planlægges et hjemmebesøg.

Hvad koster det at blive vaccineret?

For alle som ikke er omfattet af risikogrupperne koster det 450 kroner. Er du aktiv medlem af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 og 5 så kan du få 50 % tilskud af dine vaccinationsudgifter.
Gratisordningen udvides yderligere til efteråret. Det er endnu ikke offentliggjort hvilke grupper det drejer sig om.

For mere information se Statens Serum Instituts hjemmeside