Henvisninger

En henvisning aftales i forbindelse med en konsultation. Kun undtagelsesvis kan den aftales telefonisk eller pr mail, og i så fald skal det være med lægen.

Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed uddannede til at tage sig af langt de fleste helbredsproblemer. Praktiserende læger klarer selv 90 % af de problemer, folk henvender sig med.
Det er din praktiserende læge der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med, at du bestiller tid hos speciallægen.
Bemærk, at Øjenlæger og Øre-Næse-Halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning.

 

Speciallæger:

Sikringsgruppe 1:
Regionen yder gratis behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra din praktiserende læge.

Sikringsgruppe 2:
Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv.

Valg af speciallæge
Ofte vil den henvisende læge foreslå en speciallægeklinik, men dette er kun vejledende. Det er en patientrettighed frit at kunne vælge den speciallæge, som man ønsker, og der er dermed mulighed for bl.a. at søge hen til klinikken med den korteste ventetid. Du kan også frit vælge blandt landets speciallæger.
Du kan også vælge en speciallæge uden overenskomst med det offentlige, men så er behandlingen ikke gratis.

Find en behandler her

 

Sygehus

Vi kan henvise til hospital, enten til undersøgelse og behandling i et ambulatorium eller til akut eller planlagt indlæggelse. Undersøgelse og behandling på offentligt hospital er gratis for alle med dansk sygesikringskort.

 

Fysioterapi

Patienter kan få tilskud til almindelig behandling hos fysioterapeuter, hvis

 • Patienten har henvisning fra en læge.  Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af patientens aktuelle sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes imod.  Derfor er det vigtigt, at du bestiller en tid hos din praktiserende læge, så du kan blive undersøgt.
 • Fysioterapeuten har relevant overenskomst (gruppe 1-sikrede)

Find en behandler her

 

Psykolog

Der kan efter henvisning fra praktiserende læge ydes tilskud til psykologhjælp til:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 • Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer over 18 med let til moderat depression.
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er  18 år eller ældre (Husk at unge med moderat depression i aldersgruppen 18-24 år kan modtage vederlagsfri psykologbehandling – Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 2022)

Du kan læse mere om henvisning til psykolog samt søge på www.psykologeridanmark.dk eller her